26 ปีที่ผ่านมา & 55,000 นักธุรกิจ

 
btn login thai
 
btn follow
 
 

 

 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษา

For a free consultation please enter your details below
Name*
Are you a member?
yes
no
Industry*
Phone*
Suburb*
Postcode*
How did you hear about us?*
Comments
กรุณาระบุที่คุณเห็นในช่องด้านล่างนี้
spam control image
สำหรับการปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดใส่รายละเอียดของท่านด้านล่าง
ชื่อ
คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
โทรศัพท์/มือถือ*
อีเมล*
ชื่อ บริษัท*
ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คุณรู้จักบาร์เทอร์คาร์ดได้อย่างไร
กรุณาระบุที่คุณเห็นในช่องด้านล่างนี้
spam control image
Thai

การศึกษาและการอบรม

ถ้าคุณคือธุรกิจการศึกษาและการอบรม และต้องการรู้ว่าบาร์เทอร์คาร์ดสามารถช่วยธุรกิจคุณทำงานได้อย่างไร

 
บริการที่คุณนำเสนออาจมีความแตกต่างกันไปในธุรกิจประเภทนี้ แต่สิ่งที่คุณให้ความสำคัญที่สุดคือการนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับกลับคืน และเติมเต็มที่นั่งที่ยังว่างอยู่ คุณอาจจะพิจารณาถึงทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อทำให้ธุรกิจคุณเติบโตขึ้น เช่น การนำเสนอการลดราคาสำหรับกลุ่ม หรือ สิ่งพิเศษอื่นๆ เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดในการหาลูกค้าใหม่ๆ  เพื่อส่งเสริมให้สมัครคอร์ส  หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณอาจพิจารณาถึงการพัฒนากลยุทธ์ ที่จะทำให้คุณเติมเต็มเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และที่นั่งที่ขายไม่ได้ โดยที่ยังขายในราคาเต็มดังเดิม และ ธุรกิจคุณยังถูกแนะนำแบบบอกต่ออีกด้วย 
 
กว่า26 ปี ที่บาร์เทอร์คาร์ดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธุรกิจการศึกษาและธุรกิจการอบรม  การเข้าร่วมเป็ยสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ได้ช่วยธุรกิจเหล่านั้นเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจ  ซึ่งสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดซึ่งมีเจ้าของธุรกิจกว่า 35,000 ธุรกิจ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่  ได้กลุ่มลูกค้าใหม่จากการแนะนำและประหยัดเงินสด โดยใช้จ่ายค่าพิมพ์ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน และค่าใช้จ่ายปกติอื่นๆ โดยใช้
เทรดบาทจากบาร์เทอร์คาร์ด
 
อ่านคำแนะนำของนักธุรกิจอื่นๆ  ในธุรกิจประเภทการศึกษาว่าบาร์เทอร์คาร์ดช่วยเติมเต็มที่นั่งว่างและได้กลุ่มลูกค้าแนะนำจากการบอกต่อ
เพิ่มขึ้นได้อย่างไร


 
ดังนั้นถ้าหากคุณกำลังมองหาช่องทางเพิ่มกระแสเงินสดและกำไร โดย...
 
  • เติมเต็มช่องว่างในช่วงเศรษฐกิจซบเซา และ เวลาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือที่นั่งว่าง ด้วยลูกค้าที่ชำระราคาเต็ม
  • ประหยัดเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายของธุรกิจ
  • ประหยัดเงินสดสำหรับค่าใช้ทางการตลาดและค่าโฆษณา
และถ้าคุณชอบที่จะ...
 
  • ได้รับการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ๆ
เพิ่มกลุ่มลูกค้าแนะนำจากการบอกต่อ

 

โทรศัพท์  0 2049 3111