26 ปีที่ผ่านมา & 55,000 นักธุรกิจ

 
btn login thai
 
btn follow
 
 

 

 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษา

For a free consultation please enter your details below
Name*
Are you a member?
yes
no
Industry*
Phone*
Suburb*
Postcode*
How did you hear about us?*
Comments
กรุณาระบุที่คุณเห็นในช่องด้านล่างนี้
spam control image
สำหรับการปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดใส่รายละเอียดของท่านด้านล่าง
ชื่อ
คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
โทรศัพท์/มือถือ*
อีเมล*
ชื่อ บริษัท*
ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คุณรู้จักบาร์เทอร์คาร์ดได้อย่างไร
กรุณาระบุที่คุณเห็นในช่องด้านล่างนี้
spam control image
Thai

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด

บาร์เทอร์คาร์ดให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มธุกริจ และการกีฬา การมีส่วนร่วมนี้คือการดำเนินตามพันธกิจของบริษัทที่ต้องการสนับสนุนการเติบโต ปรับปรุง และพัฒนาขึ้นของสังคมนั้นๆ

ในแต่ละปี บาร์เทอร์คาร์ดมุ่งมั่นที่จะให้เงินสนับสนุนกว่า 3 ล้านดอลลาร์เพื่อชุมชน ตลอดจนสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดที่มีมากกว่า 100 องค์กรการกุศลและ 150 องค์กรกีฬาที่ยอมรับเทรดดอลลาร์ ซึ่งเป็นการ สร้างโอกาสที่ดีสำหรับสมาชิกทุกคนที่ให้การสนับสนุนของพวกเขาเพื่อการกุศลและสมาคมต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ตัวอย่างบางส่วนขององค์กรที่บาร์เทอร์คาร์ดให้การสนับสนุนในปัจจุบันคือ: