26 ปีที่ผ่านมา & 55,000 นักธุรกิจ

 
btn login thai
 
btn follow
 
 

 

 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษา

For a free consultation please enter your details below
Name*
Are you a member?
yes
no
Industry*
Phone*
Suburb*
Postcode*
How did you hear about us?*
Comments
กรุณาระบุที่คุณเห็นในช่องด้านล่างนี้
spam control image
สำหรับการปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดใส่รายละเอียดของท่านด้านล่าง
ชื่อ
คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
โทรศัพท์/มือถือ*
อีเมล*
ชื่อ บริษัท*
ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คุณรู้จักบาร์เทอร์คาร์ดได้อย่างไร
กรุณาระบุที่คุณเห็นในช่องด้านล่างนี้
spam control image
Thai

ไออาร์ทีเอ

 

IRTA

บาร์เทอร์คาร์ดเป็นสมาชิกของ IRTA ซึ่งเป็นองค์กรสมาคมการค้าระดับนานาชาติ www.irta.com

สมาชิกของสมาคมนี้จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่งทำให้อุตสาหกรรมนี้เป็นธรรมและมีจริยธรรมทั่วโลก
 
ความมุ่งมั่นขององค์กร IRTA ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมมาตรฐานและเป็นธรรมสำหรับการปฏิบัติและการดำเนินงานของการแลกเปลี่ยนการค้าที่ดีที่สุดโดยสมาชิก IRTA ทุกราย ตกลงที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับพันธกิจของหลักการจริยธรรมเมื่อเป็นสมาชิก IRTA
 
สมาชิก IRTA ทราบดีว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบของตัวเองและการดำเนินการของพวกเขาเพื่อทำการแลกเปลี่ยนสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ตและ หรือเงินหน่วยเงินขององค์กรในลักษณะที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ IRTA ให้สมาชิกทุกรายดำเนินงานอย่างเป็น
มืออาชีพ มีจริยธรรมและมีการจัดการที่ดี การจัดระเบียบแลกเปลี่ยนที่ดีให้กับสมาชิก
 
ดังนั้นสมาชิกของ IRTA ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนการจัดการซึ่งสามารถพบได้บนเว็บไซต์
 
สมาชิก IRTA จะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสูงซึ่งมีการกำหนดกฏเกณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว IRTA โปรดไปที่ www.irta.com หรือคลิกที่นี่สำหรับรูปแบบไฟล์ PDF