26 ปีที่ผ่านมา & 55,000 นักธุรกิจ

 
btn login thai
 
btn follow
 
 

 

 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษา

For a free consultation please enter your details below
Name*
Are you a member?
yes
no
Industry*
Phone*
Suburb*
Postcode*
How did you hear about us?*
Comments
กรุณาระบุที่คุณเห็นในช่องด้านล่างนี้
spam control image
สำหรับการปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดใส่รายละเอียดของท่านด้านล่าง
ชื่อ
คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
โทรศัพท์/มือถือ*
อีเมล*
ชื่อ บริษัท*
ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คุณรู้จักบาร์เทอร์คาร์ดได้อย่างไร
กรุณาระบุที่คุณเห็นในช่องด้านล่างนี้
spam control image
Thai

B-Smart

B.Smart Magazine มีการจัดพิมพ์ทุก ๆ 4 เดือนเพื่อจัดส่งให้กับสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดทุกท่าน เพื่อนำเสนอถึงข้อคิด แนวทาง และเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจได้ประโยชน์และเติบโตมากยิ่งขึ้น B.Smart Magazine ประกอบด้วย b.uzz ที่พูดถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของบาร์เทอร์คาร์ด b.arter tips แนวคิดวิธีการที่จะใช้บาร์เทอร์คาร์ดให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากยิ่งขึ้น b.featured สมาชิกที่มาแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จจากการใช้
บาร์เทอร์คาร์ด และ b.traveler รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวและรายนามสมาชิกที่ท่านสามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด
 
ท่านสามารถอ่าน B.Smart Magazine เล่มล่าสุดได้ด้านล่างนี้
 
ถ้าท่านไม่สามารถใช้โปรแกรมด้านล่างได้ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากที่นี่

B.Smart issue 17,2016

 B.Smart issue 16,2015

 


B.Smart issue 15,2015

 

B.Smart issue 14,2015

 

B.Smart issue 13,2014

 

B.Smart issue 12,2014

 


B.Smart Issue 11,2014

 
 


B.Smart Issue 10, 2013

 
 

B.Smart Issue 9, 2013