ติดต่อเรา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@bartercard.co.th หรือ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ทำไมต้องบาร์เทอร์คาร์ด

 

 

กุญแจสำคัญของการเติบโตธุรกิจ คือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดสามารถเพิ่มผลกำไรและลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจ ด้วยการขายสินค้าในสต็อคหรือเติมเต็มกำลังการผลิตที่ว่าง

อยู่ ถือเป็นการเปลี่ยนค่าเสียโอกาสและเวลาการทำงานที่ยังเหลือว่าง ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่เกิดประโยชน์แก่คุณ เมื่อคุณทำการซื้อขายผ่านบาร์เทอร์คาร์ด

 

บาร์เทอร์คาร์ด คือวิธีการแลกเปลี่ยนที่ง่าย คล่องตัว ที่สามารถเปลี่ยนสินค้าคงค้าง ช่วงเวลาที่มีลูกค้าน้อย
กำลังการผลิตที่เหลืออยู่หรือที่นั่งที่ว่างอยู่ เป็นยอดขายเพิ่ม

เพื่อให้ธุรกิจมียอดขายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้และสามารถใช้กำลังการผลิตของตนเองได้สูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องการ
บาร์เทอร์คาร์ดได้ทำหน้าที่แก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับธุรกิจต่างๆ มากว่า 20 ปี

บาร์เทอร์คาร์ดได้สร้างวิธีที่ มีความคล่องตัว ปลอดภัย และ น่าเชื่อถือได้ สำหรับธุรกิจให้สามารถทำการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับอีกหลายธุรกิจทั่วประเทศจนถึงทั่วโลก

ขณะที่การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยตรงระหว่าง 2 ธุรกิจ (Direct Barter) ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องความต้องการที่อาจไม่ตรงกัน เช่น คุณต้องการสินค้าที่ธุรกิจอื่นมี แต่ธุรกิจนั้น อาจไม่ต้องการสินค้าที่คุณมีในเวลานั้นก็ได้

ในการใช้บาร์เทอร์คาร์ดคุณจะได้รับหน่วยเงินอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า เทรดบาทจากการขายสินค้าและบริการของคุณโดยจะถูกบันทึกในบัญชีสมาชิกของคุณ (เหมือนกันบัญชีธนาคาร) โดย 1 เทรดบาทมีค่าเท่ากับ 1 บาท สำหรับการบันทึกบัญชี คุณสามารถใช้จ่ายจากยอดวงเงินคงเหลือ (หรือใช้จากวงเงินเครดิตปลอดดอกเบี้ยที่คุณได้รับจากบาร์เทอร์คาร์ด) ในการซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจ สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดรายอื่นๆ โดยบาร์เทอร์คาร์ดจะทำให้คุณทำการซื้อขาย ได้อย่างง่ายดายเนื่องจาก...

>  คุณไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้ที่ได้ซื้อสินค้าจากคุณเท่านั้น

>  คุณสามารถใช้จ่ายได้ทั้งภายในและต่างประเทศ

>  คุณสามารถทำการซื้อก่อนหรือขายก่อนก็ได้

>  และคุณยังสามารถใช้วงเงินเครดิตปลอดดอกเบี้ย เสมือนมีเงินทุน หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ถึงแม้ยังไม่มียอดขายก็ตาม

 

0 2049 3111

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 34

ห้อง 3402-3403 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

info@bartercard.co.th

(Visited 570 times, 1 visits today)