ทีมบริหารบาร์เทอร์คาร์ดของเรา

คุณเกรแฮม เบรน

ประธานบริหาร

คุณเรวดี วัฏฏานุรักษ์

กรรมการผู้จัดการ

คุณกนกอร พงษ์พิสุทธินันท์

ผู้จัดการทั่วไป

คุณปริยากร บุญศรัทธา

ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค

คุณอรรจนา แสงกล้า

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

คุณมัณฑนีย์ หน่ายสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณนพศร ตั้งเจริญ

หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาร์เทอร์คาร์ด?

ติดต่อเราวันนี้!

ติดต่อเรา