Our Team

คุณเกรแฮม จอห์น เบรน

ประธานบริษัท บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท จากประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานและบริหารธุรกิจ คุณเกรแฮมได้เริ่มต้นก่อตั้งบริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2541  จากนั้นได้มุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาทีมผู้บริหาร และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานบริษัทในการพัฒนาทิศทางในอนาคตและการเติบโตของธุรกิจ

คุณเกรแฮม จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ระดับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประสบการณ์การทำงานด้านบริหารของคุณเกรแฮมมุ่งเน้นในก่อตั้งธุรกิจ บริหารงานขายและการบริหารจัดการในหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการและเทคโนโลยี

 

คุณเรวดี วัฏฏานุรักษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

 

นักบริหารรุ่นใหม่และเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกของบริษัทด้วยวัยเพียง 27 ปี แต่พิสูจน์ผลงานด้วยความสามารถจนได้รับความไว้วางใจขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดบริหารองค์กร โดยก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาคฯ   และรองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ ตามลำดับ  อีกทั้งก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับบาร์เทอร์คาร์ด ยังเคยสั่งสมประสบการณ์จากองค์กรธุรกิจการเงินการธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

คุณเรวดีจบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จาก 2 สถาบัน ในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลำดับ

 

คุณกนกอร พงษ์พิสุทธินันท์  

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณกนกอร ร่วมงานกับบาร์เทอร์คาร์ด ตั้งแต่ปี 2548 คุณกนกอรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการด้านการค้า และได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำที่โดดเด่นรวมถึงการพัฒนาทีมงานฝ่ายการค้าเพื่อที่จะให้บริการที่เป็นเลิศในด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดี การแก้ไขปัญหา สำหรับสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด คุณกนกอรจึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของบาร์เทอร์คาร์ด

ก่อนหน้านี้ คุณกนกอร ทำงานในอุตสาหกรรมการบริการที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นคุณกนกอรได้ศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อขยายความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางธุรกิจในระดับมืออาชีพ หลังจากจบการศึกษา คุณกนกอรจึงได้เริ่มทำงานกับบาร์เทอร์คาร์ด โดยเริ่มจากเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และพิสูจน์ตัวเองขึ้นสู่ตำแหน่งที่ผู้จัดการการค้าระดับภูมิภาคในปี 2554 และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งเป็นตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน

คุณกนกอร จบการศึกษา ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสุตรนานาชาติ ) จากมหาวิทยาลัยเฮิร์ทฟอร์ดเชียร์ สหราชอาณาจักร และในระดับปริญญาตรีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ วิชาโทการตลาด

 

คุณปริยากร บุญศรัทธา  

ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณปริยากรร่วมงานกับบาร์เทอร์คาร์ด(ประเทศไทย) มากว่า 5 ปีแล้ว เริ่มต้นจาก ผู้จัดการฝ่ายขายที่สาขาทองหล่อ ในปี พ.ศ.2553 จากนั้นเพียงแค่ 2 ปี คุณปริยากรขึ้นมาดูแลฝ่ายขายถึง 4 สาขา (ทองหล่อ สีลม พัทยา และ ภูเก็ต) และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559

ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี ในสายงานการขาย การตลาด และ งานพัฒนาธุรกิจทั้ง B2B และ B2C ทำให้คุณปริยากรมีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในงานขาย และการตลาด จึงสามารถบริหารจัดการทีมที่ปรึกษาทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

คุณปริยากรจบการศึกษาด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

 

เข้าร่วมโครงการวันนี้ เพื่อเริ่มรับผลประโยชน์ทันที

(Visited 285 times, 1 visits today)