ร่วมงานกับเรา

 

คั้งแต่ปี 2534 ที่บาร์เทอร์คาร์ด เราได้ช่วยเปลี่ยนศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่เกิดประโยชน์

เรายอมรับว่าการทำงานในที่ที่มีความมั่นคง ปลอดภัยและ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  มีความสำคัญในทุกบริษัท  แต่เราให้ความสำคัญมากกว่าและที่สุด สำหรับทีมงานของเราทุกคนในทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนและทุกปี ไม่ว่าด้วยตำแหน่งในสำนักงานใหญ่หรือโอกาสในการทำงานกับสาขาที่แข็งแกร่งทั้ง 6 สาขาของบาร์เทอร์คาร์ดประเทศไทย “ทีมปรัชญา” ของพวกเรานั้นชัดเจน คือ การให้รางวัลและการเป็นที่ยอมรับ (Reward and Recognition) ไม่เพียงแต่คำพูดเท่านั้น เราสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาจริงอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการให้รางวัลและการเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

บาร์เทอร์คาร์ดได้ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันและพัฒนาบุคคลากรให้ไปสู่ความสำเร็จ ข้อมูลด้านล่างนี้คือบางส่วนที่ทีมงานได้พูดถึงชีวิตในบาร์เทอร์คาร์ด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบาร์เทอร์คาร์ด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 ตำแหน่ง: Brokerage Admin Support

0 2049 3111

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 34

ห้อง 3402-3403 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

info@bartercard.co.th

(Visited 392 times, 1 visits today)