ทำไมต้องใช้บาร์เทอร์คาร์ด

ทําไมธุรกิจคุณต้องใช้การแลกเปลี่ยน?

เจ้าของธุรกิจชอบการแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว เพราะการแลกเปลี่ยนช่วยให้ประหยัดเงินสด ระบายสินค้าส่วนเกินหรือสินค้าคงคลังที่ไม่ได้ใช้งาน และเติมเต็มกำลังการผลิตที่ว่างอยู่ หรือช่วงที่มีลูกค้าน้อย

เป็นไปได้ที่การแลกเปลี่ยนแบบหนึ่งต่อหนึ่งในอดีตจะได้ผลสำเร็จทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนหนึ่งต่อหนึ่งแบบสมัยก่อนอาจจะมีประสิทธิภาพ แต่ขาดความยืดหยุ่น ซึ่งจํากัดให้ไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ความท้าทายของการแลกเปลี่ยนหนึ่งต่อหนึ่ง คือคุณอาจต้องการสิ่งที่อีกธุรกิจมีอยู่ แต่พวกเขาอาจไม่ต้องการสิ่งที่คุณมี ดังนั้น การใช้หน่วยเงินเทรดบาทเป็นสื่อกลาง ทำให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวกับนับหมื่นสมาชิกทั่วโลก

วิธีการทำงาน

ทํางานอย่างไร?

บาร์เทอร์คาร์ด ได้สร้างวิธีที่มีความยืดหยุ่น ปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างเต็มที่สําหรับธุรกิจ เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับธุรกิจทั่วประเทศและทั่วโลก บาร์เทอร์คาร์ดเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบ B2B ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีผู้ถือบัตรกว่า 3,000 นักธุรกิจในประเทศไทย และกว่า 35,000 นักธุรกิจทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ได้ใช้บริการการค้าแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ ช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ
  • ระบายสินค้าคงคลังส่วนเกินหรือเติมเต็มช่วงเวลาที่มีลูกค้าน้อย
  • มีเงินสดเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีอยู่
  • กําไรเพิ่มขึ้นจากการได้รับลูกค้าใหม่จากการแนะนํา
การใช้งาน

การใช้บัตรบาร์เทอร์คาร์ด

การใช้บาร์เทอร์คาร์ด คุณจะได้รับเทรดบาท จากมูลค่าสินค้าและบริการที่คุณขาย และมูลค่านี้จะถูกบันทึกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีสมาชิกของคุณ (คล้ายกับบัญชีธนาคาร)

จากนั้น คุณสามารถใช้จ่ายยอดเงินเครดิตของคุณ (หรือใช้จ่ายจากวงเงินสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย) เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดอื่นๆ บาร์เทอร์คาร์ด สร้างความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยน เพราะ...

  • คุณไม่จําเป็นต้องซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจเดียวกันกับที่ซื้อจากคุณ
  • คุณสามารถจ่ายให้กับสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดใดก็ได้ ทั้งในระดับสาขา ระดับประเทศและต่างประเทศ
  • คุณสามารถขายตอนนี้และซื้อในภายหลัง หรือซื้อตอนนี้และขายในภายหลัง
  • คุณสามารถใช้วงเงินสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ แม้กระทั่งก่อนที่จะเริ่มทําการขาย

ต้องการทราบวิธีการใช้บาร์เทอร์คาร์ดสำหรับธุรกิจคุณ?

วิธีใช้บาร์เทอร์คาร์ด