วิธีใช้บาร์เทอร์คาร์ด เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่

ปกติเมื่อคุณต้องการลูกค้าเพิ่ม คุณมักจะเพิ่มทีมขาย ลงโฆษณา ลดราคาหรือเสนอแรงจูงใจ แต่ถ้าคุณเปิดรับวิธีการใหม่ เช่น การใช้เทรดบาทของบาร์เทอร์คาร์ด คุณสามารถเปิดธุรกิจของคุณไปยังตลาดใหม่และยังได้เปรียบคู่แข่ง ลูกค้าใหม่ที่คุณได้รับจากบาร์เทอร์คาร์ดจะได้รับแรงกระตุ้นที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณโดยตรง สิ่งนี้ส่งผลในการเพิ่มโอกาสการขายของคุณอีกด้วย

ติดต่อเราวันนี้

ลดค่าใช้จ่ายเงินสดให้ธุรกิจคุณ

นอกจากที่บาร์เทอร์คาร์ดช่วยคุณเพิ่มยอดขาย ในขณะเดียวกัน คุณสามารถใช้เงินเทรดบาทที่คุณได้รับ หรือใช้วงเงินปลอดดอกเบี้ยเพื่อซื้อสินค้าและบริการสําหรับธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของคุณ นั่นหมายความว่า คุณกำลังลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้จ่ายด้วยเทรดบาทแทนเงินสด นั่นหมายถึง คุณกำลังประหยัดเงินสดอยู่นั่นเอง

ติดต่อเราวันนี้

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

บาร์เทอร์คาร์ด คือกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เรามีการจัดกิจกรรมทั้งในระดับสาขาและระดับประเทศ โดยกิจกรรมจะถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแนะนําธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อทำความรู้จัก สร้างสายสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ ทั้งเพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยน สร้างกลุ่มลูกค้าแนะนำในธุรกิจเงินสด ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มนักธุรกิจ

ติดต่อเราวันนี้

ระบายสินค้าคงคลังส่วนเกิน

ในระบบเศรษฐกิจเงินสด เพื่อระบายสินค้าคงคลังส่วนเกิน ธุรกิจมักจะใช้ส่วนลด ทำโปรโมชั่นให้ตัวแทนจําหน่าย หรือตัดเป็นหนี้สูญ ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด เจ้าของธุรกิจสามารถขายสินค้าคงคลังส่วนเกินในราคาขายปกติ โดยไม่จำเป็นต้องลดราคาอย่างหนักจนเสียมูลค่าสินค้าตนเอง

ติดต่อเราวันนี้

ยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณ

โดยทั่วไป เราทำธุรกิจเพื่อให้ได้เงินไปใช้ในการดำรงชีวิตและสร้างไลฟ์สไตล์ บาร์เทอร์คาร์ดสามารถช่วยคุณสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งคุณสามารถใช้รายได้ที่ได้เพิ่มขึ้นนี้ เพื่อช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์ และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของชีวิตเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดจํานวนมากใช้เงินเทรดบาทที่ได้รับจากยอดขายที่บาร์เทอร์คาร์ดสร้างให้ หรือใช้พร้อมกับวงเงินเครดิตปลอดดอกเบี้ย เพื่อจ่ายสำหรับวันหยุดพักผ่อนทั้งสำหรับตนเองหรือครอบครัว พวกเขาอาจจ่ายสําหรับ ค่าใช้จ่ายการดําเนินชีวิตอื่นๆ เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้าน เสื้อผ้า ความบันเทิง อุปกรณ์งานอดิเรก สมัครสมาชิกโรงยิม นวดสปา เฟอร์นิเจอร์สําหรับบ้าน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้น

ติดต่อเราวันนี้

ขยายเงินทุนธุรกิจ

เมื่อคุณเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด คุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ สมาชิกทุกท่าน จะได้รับวงเงิน 50,000 - 200,000 เทรดบาทหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับยอดการแลกเปลี่ยน ขนาดและความมั่นคงของธุรกิจ สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด สามารถระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการบริหารและการเติบโตของธุรกิจได้ เจ้าของธุรกิจบางราย ได้รับวงเงินสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยจำนวนมาก เพื่อซื้อโรงงานและสํานักงานใหม่ๆ และเพิ่มงบการตลาดเพื่อขยายธุรกิจเงินสด

ติดต่อเราวันนี้

รับชำระหนี้ค้างชำระ

เมื่อเจ้าของธุรกิจในบาร์เทอร์คาร์ด มีปัญหาในการเก็บหนี้เงินสดจากลูกค้า (ลูกหนี้) ของพวกเขา เขาอาจเสนอให้ยอมรับยอดหนี้คงค้างส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากลูกหนี้ เป็นสินค้าหรือบริการของลูกหนึ้แทน โดยการให้ข้อเสนอนี้ ทำให้เจ้าของธุรกิจในบาร์เทอร์คาร์ด สามารถเก็บหนี้คงค้างของพวกเขา โดยยอมรับเป็นสินค้าหรือบริการจากลูกหนี้ แล้วนำมาขายผ่านบาร์เทอร์คาร์ดเพื่อรับเป็นเทรดบาท ทำให้ได้รับการชำระหนี้กลับมา เป็นการลดภาระหนี้คงค้างให้ธุรกิจอีกด้วย

ติดต่อเราวันนี้

จ่ายเงินเดือนบางส่วนด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

บาร์เทอร์คาร์ดสามารถช่วยให้คุณดึงดูดทีมงานที่มีคุณภาพและรักษาให้พวกเขามีความสุขกับการทำงานและผลตอบแทน โดยการแบ่งปันผลประโยชน์เพิ่มเติมจากธุรกิจที่คุณได้รับจากบาร์เทอร์คาร์ด โดยใช้เทรดบาทจ่ายเป็นโบนัส เงินจูงใจ หรือการเพิ่มเงินเดือน/ค่าจ้าง โดยคุณสามารถเลือกสิ่งจูงใจได้หลากหลาย เช่น ที่พักในวันหยุด บัตรกํานัลร้านอาหาร หรือบัตรกํานัลอื่นๆ ที่จะทําให้ทีมของคุณรู้สึกได้รับรางวัลและการชื่นชม

ติดต่อเราวันนี้

ขยายกลุ่มสินค้าของคุณ

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดมีตัวเลือกในการซื้อสินค้าคงคลังส่วนเกินจากสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดรายอื่นๆ ในราคาส่งหรือราคาปลีก จากนั้น นำมาเพิ่มเป็นกลุ่มสินค้าใหม่ (Product LIne) เพื่อนำไปขายในธุรกิจเงินสด ตัวเลือกนี้ เป็นการขยายขอบเขตศักยภาพธุรกิจของสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ถูกจํากัดที่จะต้องขายเพียงสินค้าของตนเองเท่านั้น แต่ยังสามารถขายสินค้าอื่นๆ ได้ด้วย

ติดต่อเราวันนี้

ขยายแผนกลยุทธ์การตลาด

โดยการเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด คุณจะได้รับการทำการตลาดฟรีทั้งในระดับสาขา ระดับประเทศและต่างประเทศ ผ่านไดเรกทอรีออนไลน์ของบาร์เทอร์คาร์ด แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการจัดงานเน็ตเวิร์คกิ้ง

นอกจากนี้ คุณจะมีโอกาสใช้เทรดบาทเพื่อส่งเสริมและโปรโมทธุรกิจของคุณในระบบเศรษฐกิจเงินสด โดยการจ่ายค่าโฆษณา รายการส่งเสริมการขาย การสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้วยเทรดบาทได้อีกด้วย

ติดต่อเราวันนี้