วิสัยทัศน์

เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มยอดขายสําหรับทุกธุรกิจ

เกี่ยวกับบาร์เทอร์คาร์ด

บาร์เทอร์คาร์ด สร้างโอกาสทางธุรกิจแก่สมาชิกโดยการเปลี่ยนกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ และสินค้าค้างคงคลังส่วนเกิน ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ด้วยลูกค้ากลุ่มใหม่ บาร์เทอร์คาร์ด คือ ผู้นำระบบการแลกเปลี่ยนระดับโลก ด้วยระบบการทำงานที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้สมาชิกนับพันในประเทศไทย ให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจไร้เงินสดในการแลกเปลี่ยน  บาร์เทอร์คาร์ดมุ่งเน้นเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย 10 – 15% ให้กับธุรกิจสมาชิกและรวมถึงการเพิ่มกระแสเงินสดให้ธุรกิจด้วย

บาร์เทอร์คาร์ดทํางานอย่างไร
บาร์เทอร์คาร์ด มอบทางเลือกในการใช้สกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เทรดบาท) เพื่อบันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก ในการจ่ายค่าสินค้าและบริการ แทนการจ่ายด้วยเงินสด ทำให้สมาชิกสามารถใช้เทรดบาทนี้ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายเงินสดในธุรกิจได้ทันที

เทรดบาท เป็นวิธีการชําระที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีและภาษี หนึ่งเทรดบาทเทียบเท่ากับหนึ่งบาท

บาร์เทอร์คาร์ดคืออะไร
บาร์เทอร์คาร์ด คือ Barter Business Platform เครื่องมือการตลาด ที่สร้างผลประโยชน์ 3 ข้อหลักให้ธุรกิจ คือ
เพิ่มยอดขาย
ลดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ

เหตุผลที่ธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมบาร์เทอร์คาร์ด อาทิเช่น:
  • ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่
  • เพิ่มกระแสเงินสด ด้วยวงเงินสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย
  • ระบายสินค้าคงคลังส่วนเกินและเติมเต็มช่องว่างของธุรกิจ
  • สร้างธุรกิจใหม่
  • มอบรางวัลให้ทีมงาน
ต้องการทราบวิธีการทํางานของบาร์เทอร์คาร์ด?