ถ้าคุณทำธุรกิจการศึกษาและฝึกอบรม และต้องการทราบว่าบาร์เทอร์คาร์ดสร้างผลประโยชน์ให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร?

สินค้าและบริการที่คุณนําเสนออาจมีความหลากหลายในประเภทธุรกิจนี้ แต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักเหมือนกันคือ การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและการเติมเต็มที่นั่งทียังว่างอยู่ คุณอาจพิจารณาทางเลือกหลายทางในการช่วยขยายธุรกิจของคุณ เช่น เสนอราคา early bird, ส่วนลดราคาสำหรับกลุ่มหรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ เป็นแรงจูงใจในการหาลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดการจอง อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณอาจพิจารณาเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถเติมเต็มช่วงเวลาและที่นั่งว่างที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ด้วยการขายในราคาปกติและยังเป็นการเพิ่มการตลาดบอกต่อให้คุณอีกด้วย ตั้งแต่ปี 1997 บาร์เทอร์คาร์ดได้ร่วมมือกับธุรกิจด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้พวกเขาเติมเต็มที่นั่งว่างด้วยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าระยะยาวของเขาด้วย โดยการเข้าสู่บาร์เทอร์คาร์ด ด้วยสมาชิกกว่า 35,000 ธุรกิจทั่วโลก พวกเขาได้รับสามารถเจาะเข้าสู่ตลาดใหม่ ขยายการแนะนําและเก็บรักษาเงินสดไว้ในธุรกิจ โดยการจ่ายเงินสําหรับการพิมพ์ โปรโมชั่น เครื่องใช้สํานักงานและค่าใช้จ่ายปกติอื่นๆ ด้วยเทรดบาทแทนการจ่ายเงินสด

ผมมองว่าการใช้บาร์เทอร์คาร์ดนั้นช่วยในด้านการทำตลาด การประหยัดเงินสดสำหรับผมเป็นส่วนเสริม วันนี้ความสำคัญของบาร์เทอร์คาร์ดสำหรับผมคือการช่วยขยายฐานลูกค้า เพราะถึงแม้ว่าเราจะประหยัดเงินสดมากแค่ไหน แต่เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งก็ไม่สามารถประหยัดลงไปได้อีก แต่การมีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นจากบาร์เทอร์คาร์ด จะช่วยให้เราหารายได้เพิ่มขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุดครับ

คุณณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์Wealth Dynamics Thailand Co., Ltd.