ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจบริการเพื่อที่พักอาศัย และต้องการทราบว่าบาร์เทอร์คาร์ดสร้างผลประโยชน์ให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร?

คุณอาจพิจารณาถึงทางเลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยขยายธุรกิจของคุณ อาจรวมถึง ข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดที่เป็นแรงจูงใจในการหาลูกค้าใหม่ ทางเลือกที่น่าสนใจอีกทาง คือการพัฒนากลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถเติมช่วงเวลาการให้บริการที่ยังว่างอยู่ ด้วยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่พร้อมจ่ายคุณในราคาปกติ อีกทั้งยังช่วยขยายฐานลูกค้าจากการตลาดแบบบอกต่อให้คุณอีกด้วย ตั้งแต่ปี 1997 บาร์เทอร์คาร์ดได้ร่วมมือกับธุรกิจการบริการสำหรับที่พักอาศัย เหมือนกับธุรกิจของคุณ โดยช่วยเติมเต็มช่วงเวลาที่ยังว่างอยู่ ด้วยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าระยะยาว และการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่เพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณ คุณสามารถประหยัดเงินสดได้โดยการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การพิมพ์ อุปกรณ์ การบํารุงรักษายานพาหนะและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจปกติอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยเทรดบาทที่ได้รับ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถออมเงินสดไว้ นั่นหมายถึงการเพิ่มผลกําไรให้ธุรกิจนั่นเอง

ในเรื่องการตลาดครับ เนื่องจากลูกค้าสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดกลุ่มโรงงานนั้น มีตั้งแต่ ขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ เราจึงเข้าใจตลาดสินค้ามากขึ้น ช่วยให้เราสามารถแบ่งกลุ่มการตลาดของเราได้ชัดเจน และวางแผนการตลาดได้ดียิ่งขึ้นครับ การที่เราได้รู้จักกับสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดและเรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆ ยังเปิดวิสัยทัศน์ของเราให้กว้างยิ่งขึ้นครับ

คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐสุขบริษัท เอเซ็ทพลัส (ประเทศไทย) จำกัด

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจได้มากมายเลยค่ะ สำหรับดิฉันแล้วหน้าที่สำคัญของบาร์เทอร์คาร์ดนั้น คือการเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเงินสด ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดในการเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน รวมถึงการใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดในการซื้อของขวัญให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ดี หรือเซ็ทสปา เซ็ทสครัป ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงแรม ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ดมีสินค้าที่หลากหลาย ที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเราได้ และของขวัญเหล่านี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา ทำให้เรามีงานอย่างต่อเนื่อง

คุณมานา จิรมณีวงศ์บริษัท ไวโรแคร์ แมเนจเมนท์ จำกัด

การที่เรามีสต๊อกของสินค้าที่หลากหลายค่อนข้างเยอะ ตรงนี้เราสามารถที่จะระบายตัวสินค้าพวกนี้ไปในตลาดของบาร์เทอร์คาร์ด และพลิกกลับมาเป็นเงินเอาไปลงทุนในการตลาด เราได้กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นและลูกค้าเหล่านี้จะกลับมาซื้อเงินสดกับที่บริษัท

คุณธีรพล กิติจารุรัตน์บริษัท เอ็นริช โกลบอล อินเตอร์เทรด จำกัด