ถ้าคุณเป็นผู้ผลิตหรือโรงพิมพ์ และต้องการทราบว่าบาร์เทอคาร์ดสร้างผลประโยชน์ให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร?

ตั้งแต่ปี 1997 ธุรกิจผู้ผลิตและการพิมพ์ ได้หันมาใช้บาร์เทอร์คาร์ดเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาที่กำลังการผลิตว่างหรือมีลูกค้าน้อย แทนที่จะปิดเครื่องจักรหรือลดราคาสินค้า ซึ่งส่งผลให้ต่อกําไรและมูลค่าแบรนด์ลดลง พวกเขาได้ค้นพบวิธีการที่จะขยายขอบเขตศักยภาพ โดยใช้ระบบการค้าแลกเปลี่ยนของบาร์เทอร์คาร์ด ในการเปลี่ยนช่วงเวลาว่างที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มาเป็นเทรดบาทที่พวกเขาสามารถนำไปใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายเงินสดของพวกเขา

ผมได้ใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดในการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุดนตรีสีสัน โมเดิร์น 98.75 (FM 98.75 MHz) สำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของ โฮม แพ็คเกจจิ้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงสิ้นปี 2563 เป็นมูลค่ากว่า 360,000 เทรดบาท ซึ่งช่วยผมลดต้นทุนการตลาดไปได้มากทีเดียวครับ

คุณนิธินันท์ ศักดิ์เพ็ญศรีหจก. โฮม แพ็คเกจจิ้ง

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยในการโปรโมทบริษัทเราให้เป็นที่รู้จักมาก ยิ่งขึ้นค่อนข้างชัดเจนครับ จากการที่มีลูกค้าใหม่ๆ มาใช้บริการ มีผลตอบรับจากสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดมากมายเลยทีเดียว และยังรวมไปถึงการขยายฐานลูกค้า ช่วยให้เรามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารหรือโรงงานครับ

คุณเกรียงยุทธ เตโชภาสบริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ผมใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดเทรดบริการจากสมาชิกนักธุรกิจบาร์เทอร์คาร์ด ในการทำคอนเทนต์ด้านการตลาด เช่น วีดีโอโปรดักชั่น สื่อโฆษณา เพื่อให้เรามีความพร้อมในการโปรโมทสินค้าและบริการของเรา โดยเมื่อคอนเทนต์การตลาดเราพร้อม เราก็นำคอนเทนต์ที่เรามีมาเผยแพร่ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย และขยายฐานลูกค้าเงินสด ผมมองว่าหากเรามีอุปกรณ์การตลาดที่ดี จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นครับ

คุณพงศ์พันธ์ ขุนเที่ยงธรรม12Tees โดย บริษัท ทีมีนาว จำกัด

บาร์เทอร์คาร์ดนั้นมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทั้งยังเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลเรา บาร์เทอร์คาร์ดช่วยให้เราพัฒนาตัวเอง จากที่ผมเคยมีสินค้าจำกัดประเภท ตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้นบาร์ เทอร์คาร์ดช่วยเปิดตลาดเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้กับเรา เวลาตัดสินใจทำอะไร ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นการซื้อสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้เงินสดครับ

คุณประวิตร สุจริตวนิชวงศ์บริษัท พี.เอส.วี. เคมีคอล จำกัด