ถ้าคุณคือ โรงพิมพ์ สถานีวิทยุ เครือข่ายทีวี หนังสือพิมพ์ หรือผู้โฆษณา และต้องการรู้ว่าบาร์เทอร์คาร์ดสร้างประโยชน์ใหธุรกิจคุณได้อย่างไร

แทนที่จะลดราคาหรือแถมพื้นที่โฆษณาที่ยังเหลืออยู๋ของคุณ คุณสามารถทําตามสิ่งที่สื่อธุรกิจโฆษณาหลายแห่งได้ทำและประสบความสําเร็จอย่างดี มาตั้งแต่ปี 1997 เพื่อที่จะได้รับกําไรที่ดีขึ้น พวกเขาทํางานร่วมกันกับบาร์เทอร์คาร์ด เพื่อแปลงพื้นที่โฆษณาที่เหลืออยู่ให้เป็นเทรดบาท และนำไปใช้ชดเชยค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ยังคงดำเนินอยู่

กลุ่มลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด เรามีผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆ อยู่มากมาย ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจทุกคนได้ ทั้งยังมีช่องทางโฆษณาที่ช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้กับทุกคนได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้าดี มีคุณภาพแต่ยังขาดช่องทางการทำตลาด ในการโปรโมทสินค้าของคุณ ยิ่งคุณเปิดตัวเอง ยิ่งคุณทำความรู้จักกับสมาชิกนักธุรกิจ บาร์เทอร์คาร์ดมากเท่าไหร่ ก็เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจคุณมากขึ้นค่ะ

Pimauma JakrajutatipJKN Group

สำหรับธุรกิจป้ายบิลบอร์ดนั้น บางจังหวะอาจมีพื้นที่ว่างของป้าย ซึ่งยังคงมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง บาร์เทอร์คาร์ดจึงเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างธุรกิจนี้ให้เต็มมากยิ่งขึ้น นอกจากจะช่วยลดช่องว่างทางธุรกิจส่วนนี้แล้ว เรายังสามารถนำบริการของเรามาแปลงเป็นมูลค่าเทรดบาท เพื่อนำเทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดมาเป็นเงินหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในบริษัทหรือช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัทอีกด้วยค่ะ

คุณภารดา ทองเจือบริษัท แอมเบอร์ แอด แอนด์ อินทีเรีย จำกัด

จุดเด่นของบาร์เทอร์คาร์ดนั้นคือการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ การทำธุรกิจเกี่ยวกับการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ของผมนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการขายสินค้า นี่เป็นจุดประกายทำให้ผมนึกถึง “บาร์เทอร์คาร์ด” ว่าเราสามารถร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมประกอบการนักธุรกิจสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดได้อย่างไรบ้าง และผมเชื่อมั่นว่าบาร์เทอร์คาร์ดจะเติบโตยิ่งๆ ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อความสำเร็จให้สมาชิกนักธุรกิจทุกๆ คน

ดร.นนทวัชร์ อนันท์พรจินดาบริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

บาร์เทอร์คาร์ดเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่สำคัญสำหรับเรา ในการหาลูกค้าใหม่ๆ ถึงแม้ว่าบริษัทเราจะก่อตั้งมานานและเป็นที่รู้จัก พอสมควร แต่ในตลาดการแข่งขันที่สูงอย่างปัจจุบัน การมีช่องทางการตลาดหลายๆ ทาง ย่อมเปิดโอกาสให้เรามากยิ่งขึ้น บาร์เทอร์คาร์ดนั้น มีสมาชิกนักธุรกิจในหลากหลายวงการ มากกว่า 3,500 ธุรกิจ จึงเพิ่มโอกาสให้เราเป็นที่รู้จักในกลุ่มตลาดใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ

คุณเยาวนา อาทิตย์ธรรมบริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

บาร์เทอร์คาร์ดมี BDM ที่คอยส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้กับ เราตลอด เราจึงมีงานที่ได้จากบาร์เทอร์คาร์ดจำนวนมากพอสมควรครับ บาร์เทอร์คาร์ดยังเป็นช่องทางส่งเสริมการขาย เมื่อบริษัทมีบริการใหม่ๆ บาร์เทอร์คาร์ดจะช่วยหาลูกค้าให้กับเรา ทำให้เรามีโอกาสสร้างผลงาน จากเซอร์วิสใหม่ของเรานั้น เก็บเป็นโปรไฟล์งานเพื่อเสนอขายงานกับ กลุ่มลูกค้าอื่นๆ รวมถึงลูกค้าเงินสดต่อไปครับ

คุณธนกฤต กิติรัชพลบริษัท ไซเฟอร์ จำกัด