ยินดีต้อนรับสู่

เรื่องราวความสําเร็จของเรา

เลือกประเภทธุรกิจ เพื่ออ่านเรื่องราวความสำเร็จและผลประโยชน์ที่สมาชิกในประเภทธุรกิจนั้นได้รับจากบาร์เทอร์คาร์ด

ความคิดเห็นจากสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 1997 บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทยได้เริ่มก่อตั้งขึ้น ในธุรกิจ B2B จนปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 3,000 ธุรกิจในประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจที่หลากหลาย เรามียอดการแลกเปลี่ยนกว่า 900 ล้านบาทต่อปี จากทั้งการแนะนำสมาชิกใหม่ และประสบการณ์ที่ดีของสมาชิก ช่วยให้เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อ่านความคิดเห็นจากสมาชิกของบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย เพื่อเปิดมุมมองสำหรับคุณว่า บาร์เทอร์คาร์ดสามารถสร้างผลประโยชน์ ขยายฐานลูกค้า และใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร

สื่อโฆษณา

โรงงานผู้ผลิต

ค้าปลีก

การบริการและการท่องเที่ยว

บริการเพื่อที่พักอาศัย

สุขภาพและความงาม

การศึกษาและการฝึกอบรม

บาร์เทอร์คาร์ด เครื่องมือสําหรับทุกประเภทธุรกิจ

เป้าหมายของเราคือ การสร้างสะพานเชื่อมช่องว่างให้กับแต่ละธุรกิจในประเทศไทย เราเชื่อมต่อธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยการส่งเสริมการค้าแลกเปลี่ยน เรามีส่วนผสมที่หลากหลายของประเภทธุรกิจเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่ ประเภทธุรกิจสมาชิก ได้แก่

  • การบริการและการท่องเที่ยว
  • การผลิตและการพิมพ์
  • สื่อโฆษณา
  • การศึกษาและการฝึกอบรม
  • ค้าปลีก
  • สุขภาพและความงาม
  • บริการเพื่อที่พักอาศัย

ด้วยความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ ธุรกิจสามารถมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ และยังสร้างประโยชน์ในการเพิ่มระดับกระแสเงินสดและการได้รับลูกค้าใหม่ แทนการหาเงินทุนเพิ่มเติม ความคิดเห็นจากสมาชิกของบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย สะท้อนถึงความสําเร็จของวิธีการที่ธุรกิจของสมาชิกได้ใช้และสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจตนเอง ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาร์เทอร์คาร์ด?

ติดต่อเราวันนี้!

ติดต่อเรา