ทีมผู้บริหาร

ประธานบริหาร

คุณเกรแฮม เบรน

กรรมการผู้จัดการ

คุณเรวดี วัฏฏานุรักษ์

ผู้จัดการทั่วไป

คุณกนกอร พงษ์พิสุทธินันท์

ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค

คุณปริยากร บุญศรัทธา

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

คุณอรรจนา แสงกล้า

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณมัณทนีย์ หน่ายสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน

คุณนพศร ตั้งเจริญ