เจาะพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของแต่ละ Generation

รู้หรือไม่? Gen ไหนใช้ อินเตอร์เน็ตมากที่สุด?

เจาะพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของแต่ละ Generation

เราปฏิเสธกันไม่ได้ว่าในโลกปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ผู้คนใช้เวลาอยู่กับออนไลน์กันมากขึ้น อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนั้นมีความสะดวกและสามารถพกพาได้ ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ หลายคนมีแท็บเล็ตที่สามารถทำงานได้ทุกที่ รวมไปถึงการใช้ notebook ไม่ว่าจะเป็นในที่บ้านที่ทำงานหรือตามร้านอาหารที่สามารถถือไปทำงานในทุกพื้นที่ โดยที่ขอให้แค่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เท่านั้นเอง

ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทกับผู้คนในทุกช่วงวัย เรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของแต่ละวัยนั้นใช้อินเตอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหนและใช้เพื่อทำอะไรบ้าง เพื่อที่ธุรกิจจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ธุรกิจว่า สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสื่อสารหรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรบ้างควรจะทำส่งผ่านช่องทางใดและสื่อที่กลุ่มเป้าหมายชอบนั้นเป็นสื่อประเภทไหน

Gen Z คือ ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นไป (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เป็นเจนเนอเรชันที่เกิดมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม อยู่ที่ 8 ชั่วโมง 24 นาที มีการใช้อินเทอร์เน็ตในวันหยุดมากกว่าวันทำงานหรือวันเรียนหนังสือ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ มักจะใช้เพื่อติดต่อสื่อสารสนทนา รองลงมาเป็นกิจกรรมบันเทิง เช่น ติดตามโซเชียลมีเดีย ดูวีดีโอ เป็นต้น ที่น่าสนใจก็คือ Gen z ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อบริการทางการศึกษามากกว่ากลุ่มอื่น ส่วนปัญหาที่ Gen Z พบก็คือ ความล่าช้าของการเชื่อมต่อและโฆษณาที่มีมากเกินไประหว่างใช้งาน

Gen Y คือ ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2523 - 2543 โดยจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 18 - 32 ปี และเป็นเจนเนอเรชันที่เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 55 นาทีซึ่งเป็นเจนเนอเรชันที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด และเช่นเดียวกับ Gen Z มีการใช้งานในวันหยุดมากกว่าวันทำงานหรือเรียนหนังสือ อุปกรณ์ที่ใช้งานมากกว่า 90% ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่วนการใช้งานนั้นใช้เพื่อสนทนาออนไลน์ รองมาก็คือกิจกรรมบันเทิงเช่นเดียวกัน แต่ที่น่าสนใจสำหรับ Gen Y ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่ากลุ่มช่วงวัยอื่น ปัญหาของการใช้งานที่ Gen Y พูดถึงก็คือการมีโฆษณาระหว่างใช้งาน ต่อมาคือการมีอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ทั่วถึง

Gen X ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2523 (อายุ32-57 ปี) และเป็นเจนเนอเรชันที่อยู่ในยุคที่ มีการพัฒนาไอทีให้มีความทันสมัยมากขึ้นกว่า Gen Baby Boomer ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 5 ชั่วโมง 52 นาท ข้อมูลที่เหมือนกับ Gen Y และ Z ก็คือใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือและใช้งานในวันหยุดมากกว่าวันทำงาน การใช้งานนั้นเพื่อสนทนาออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือติดตามข่าวสาร ส่วนของปัญหาก็คล้ายกันคือโฆษณาออนไลน์ที่มีให้เห็นมากไประหว่างการใช้งาน

GenBabyBoomers ขึ้นไป เป็นผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2507(อายุ58 ปีขึ้นไป) เป็นเจนเนอเรชันที่อยู่ในยุคที่การพัฒนาเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยมาก ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 21 นาที ช่วงเวลาการใช้งานเหมือนทุกเจนเนอเรชันคือใช้งานในวันหยุดมากกว่าวันธรรมดาที่เป็นวันทำงาน รวมถึงใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ใช้งานเพื่อสนทนาออนไลน์และติดตามข่าวสารมากที่สุด และเช่นเดียวกันมีปัญหาเรื่องความล่าช้าของอินเตอร์เน็ตและโฆษณาระหว่างใช้งาน

จากข้อมูลเราจะเห็นจุดร่วมและจุดแตกต่างของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตแต่ละเจอเนอเรชัน ที่โดดเด่นมากก็คือ อุปกรณ์ในการใช้งานคือโทรศัพท์กันมากกว่า 90% ทุกกลุ่มอายุ หมายความว่า รูปแบบของสื่อที่ทำต้องสามารถเปิดได้โทรศัพท์ มีขนาดที่เหมาะสมกับประเภทอุปกรณ์นี้ และปัญหาที่ผู้ใช้งานไม่ชอบก็คือโฆษณาระหว่างการใช้งาน อันนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ธุรกิจจะต้องหาทางออก ทำอย่างไรที่จะนำเสนอสินค้าและบริการโดยไม่เป็นการยัดเยียดมากเกินไปหรือสื่อนั้นต้องน่าสนใจและมีประโยชน์ตรงกลุ่ม ทำให้ผู้บริโภคไม่มองธุรกิจว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ

จะเห็นว่าข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของแต่ละเจนเนอเรชันนั้น มีประโยชน์ในการวิเคราะห์การนำเสนอธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ควรมองข้าม ในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร สื่อต่าง ๆ ที่มีมากขึ้นการขยายโอกาสให้เป็นที่รู้จักนั้นการบริหารงานอย่างฉลาดและมีช่องทางที่หลากหลายจึงเป็นเรื่องสำคัญ Bartercard ตระหนักในข้อนี้เป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่จะให้ประโยชน์ในทุกมิติได้มากกว่าเดิมสำหรับสมาชิกของ Bartercard โอกาสที่จะทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ให้เกิดการเติบโตได้มากขึ้น นี่เป็นพันธกิจที่เราตั้งใจเพื่อสมาชิกของ Bartercard ทุกคน